NOT - projekty, projektowanie urbanistyczne, budowlane, technologiczne, wykonawcze
 

Naczelna Organizacja Techniczna

Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Toruński Klub Technika sp. z o.o.

 
historia usługi realizacje Rada FSNT NOT stowarzyszenia
 

Celem naszej działalności jest satysfakcja klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności naszych specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.Rada FSNT NOT:

Władze Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Przewodniczący Rady:
Andrzej Krawulski SEP

Członkowie: Aleksandra Konklewska-SEP, Roman Kuczkowski-SEP,Adam Szewczuk-SEP, Władysław Wiatrowski-SEP, Krzysztof Kiewel-PZITB, Tadeusz Opaliński-PZITB, Alicja Krymska-PZITS, Jolanta Zimny-Kozłowska-PZITS, Jerzy Piotrowiak-PZITS, Zbigniew Kilanowski-PZITS, Henryk Dembek-SIMP, Dariusz Łubkowski-SIMP, Ryszard Wycichowski-SIMP, Stanisław Wierzbowski-SIMP, Stefan Kalinowski-SITK RP, Ryszard Przybyszewski-SITK RP, Irena Gęsicka-SITSpoż, Małgorzata Rawa-SITSpoż, Wanda Puchacz-SITR, Jan Bielecki-SITR, Bernard Murawski-SWP, Stefan Oborski-SITPChem, Bolesław Cieszyński-SGP, Marian Wilmanowicz-SITWM

Zarząd Rady Toruńskiej

Prezes Andrzej Krawulski

Wiceprezesi: Roman Kuczkowski, Henryk Dembek, Stefan Oborski

Członkowie: Jadwiga Kaniewska, Aleksandra Konklewska, Jolanta Zimny-Kozłowska, Stefan Kalinowski, Paweł Piotrowiak, Bernard Murawski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący-Ryszard Wycichowski

Z-ca Przewodniczącego-Bolesław Cieszyński

Członkowie: -Adam Szewczuk, Stanisław Wierzbowski

Dyrektor Biura Rady

Wiesław Szurmiej

Toruński Klub Technika NOT sp. z o.o.
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
not@not.torun.pl
tel./fax (0-56) 652 24 00, 652 23 22