NOT - projekty, projektowanie urbanistyczne, budowlane, technologiczne, wykonawcze
 

Naczelna Organizacja Techniczna

Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Toruński Klub Technika sp. z o.o.

 
historia usługi realizacje Rada FSNT NOT stowarzyszenia
 

Celem naszej działalności jest satysfakcja klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności naszych specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych ludziom i środowisku naturalnemu.
NOT - historia

Oddział Toruński Naczelnej Organizacji Technicznej istnieje od 1960 roku. Początkowo działał jako Komitet Miejski NOT, później jako Oddział, następnie Rada Wojewódzka, a od 1991 jako Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Działalność Oddziału początkowo finansowana była przez Radę Naczelną w Warszawie. Jednakże, w związku z coraz mniejszymi możliwościami pozyskania środków na potrzeby NOT u, na początku lat 70 tych środowiska naukowo techniczne zaczęły dostrzegać potrzebę wykorzystania fachowej wiedzy i umiejętności swoich członków, w celu samofinansowania działalności statutowej, popularyzowania rozwoju nauki i techniki oraz integracji inżynierów i techników. Zrodził się pomysł stworzenia zespołu, który świadczyłby usługi z zakresu opracowania opinii, ekspertyz, projektów i tłumaczeń technicznych.

Pierwsze próby powołania instytucji, która prowadziłaby samodzielną działalność gospodarczą podjęte w 1976 roku przez ówczesnego Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego NOT kol. Sławomira Targowskiego i Sekretarza Zarządu kol. Władysława Wierzejskiego zakończyły się niepowodzeniem.

Siedem lat później ponownie powrócono do idei stworzenia Zespołu Usług Technicznych (ZUT) przy Radzie Wojewódzkiej NOT w Toruniu. Staraniem Rady, a w szczególności dwóch osób: kol. Władysława Wierzejskiego i kol. Pawła Piotrowiaka, zespół taki rozpoczął działalność 1 stycznia 1984 roku.

Aktualnie działalność gospodarcza Rady Toruńskiej FSNT NOT realizowana jest w Biurze Usług Technicznych Projektowania i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Spółka z o.o., której 100% właścicielem jest Rada Toruńska NOT.

Toruński Klub Technika NOT sp. z o.o.
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
not@not.torun.pl
tel./fax (0-56) 652 24 00, 652 23 22